350 кг продуктів та засобів гігієни для військових

Вiдвантажено 350 кг продуктiв та засобiв гiгiєни для вiйськових, що боронять нас на запорiзькому напрямку.